O autorze
Piszemy o Europie, o wydarzeniach, zjawiskach, trendach i prognozach.

Fundacja Schumana jest organizacją pozarządową i ponadpartyjną, założoną w 1991 roku przez Tadeusza Mazowieckiego i Piotra Nowina-Konopkę.

@Schuman_pl

www. facebook/integracja.europejska

www.schuman.pl

Zaangażowanie Europejczyków na rzecz pokoju

Liczba i rozkład konfliktów zbrojnych w poszczególnych regionach świata w latach 2006-2015
Liczba i rozkład konfliktów zbrojnych w poszczególnych regionach świata w latach 2006-2015 Rocznik statystyczny 2016 Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI)
Czy w Europie są dziś osoby, organizacje lub podmioty, które zasługują na Pokojową Nagrodę Nobla? Jak i czy w ogóle Europejczycy przyczyniają się do pokoju na świecie?

Czym jest Pokojowa Nagroda Nobla?

Zgodnie z wolą Alfreda Nobla powinna być przyznawana osobie, która uczyniła najwięcej lub najlepiej na rzecz braterstwa między narodami, zniesienia lub zredukowania stałych wojsk oraz na rzecz przeprowadzenia lub promowania kongresów pokojowych. Nagrodę przyznaje Komitet złożony z 5 osób (wybieranych przez norweski parlament). Jego członkowie polegają na rekomendacjach wyselekcjonowanego grona osób (kandydatury mogą zgłaszać m.in. byli laureaci tego Nobla). Pokojowy Nobel przyznawany jest od 1901 roku, jako jedyny w Norwegii. Jeśli nikt nie zasłużył na to wyróżnienie, Komitet może go nie przyznać (faktycznie nie było laureatów 19 razy, ostatni raz w 1972 roku).

Unia Europejska laureatem

W 2012 roku Nobla przyznano UE - za to, że przez ponad sześć dekad przyczyniała się do postępów pokoju i pojednania, demokracji i praw człowieka w Europie. Unia przeznaczyła pieniądze, które otrzymała wraz z pamiątkowym medalem na edukację dzieci z terenów ogarniętych konfliktami zbrojnymi (do uzyskanych 930 000 euro dołożyła jeszcze własny 1 300 000). Inicjatywę tę nazwano Dzieci Pokoju.

A oto fragmenty wykładu przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya z 10 grudnia 2012 roku, podczas ceremonii wręczenia w Oslo:

Trudno sobie wyobrazić, jak ciężkiego zadania podjęli się założyciele Europy, postanawiając przełamać niekończący się cykl przemocy i myślenia w kategoriach zemsty, aby wspólnie zbudować lepszą przyszłość. Jest to najlepszy dowód na to, jaką siłę potrafi mieć wyobraźnia. Nie jest wykluczone, że i bez Unii pokój zapanowałby w końcu w Europie. Być może. Nie dowiemy się tego. Jednak nigdy nie byłby to pokój o takim wymiarze. Trwały pokój, a nie wrogie zawieszenie broni. Dla mnie wyjątkową cechą pokoju w Europie jest pojednanie. Zarówno w polityce, jak i w życiu najtrudniej jest osiągnąć pojednanie. Pojednanie wykracza bowiem poza wybaczanie i zapomnienie czy zwykłe przejście do kolejnego etapu. (…) Lecz same symboliczne gesty nie wystarczą, by ugruntować pokój. To właśnie tutaj pojawia się „tajna broń” Unii Europejskiej: tak zacieśniać wspólne interesy, by wojna stała się fizycznie niemożliwa. To wiązanie interesów następuje w drodze ciągłych negocjacji w wielu kwestiach przy udziale coraz większej liczby państw. Jest to złota zasada Jean Monneta: (…) „Lepiej stawić komuś czoła przy stole niż w okopach (…). Przyznam, że niektóre kwestie mogą wydawać się dziwne nie tylko dla niewtajemniczonych. Ministrowie z państw bez dostępu do morza, którzy z pasją omawiają kwoty połowowe. Europarlamentarzyści ze Skandynawii debatujący nad cenami oliwy z oliwek. Unia doprowadziła sztukę kompromisu do perfekcji. Źadnych zwycięzców i pokonanych, lecz wspólne korzyści dla państw prowadzących negocjacje. Nudna polityka to niewielka cena za ten sukces. Szanowne Panie i Szanowni Panowie, udało się. Pokój stał się oczywistością. Wojna jest sprawą niewyobrażalną, ale to, że coś jest niewyobrażalne, nie oznacza, że jest to niemożliwe. (…)


Co UE robi dla pokoju na świecie?

Chociażby prowadzi swoje misje UE - ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unia może prowadzić misje mające na celu utrzymanie pokoju, zapobieganie konfliktom czy wzmocnienie międzynarodowego bezpieczeństwa. Misje mogą się przyczyniać do zwalczania terroryzmu (w tym w państwach trzecich). Mogą mieć charakter cywilny lub wojskowy. Decyzję o podjęciu misji podejmuje Rada UE. Obecnie Unia prowadzi 7 operacji wojskowych i 10 misji cywilnych. Obok tego Unia prowadzi pomoc humanitarną. Rokrocznie na takie działania Komisja Europejska przeznacza ok. 1 mld euro, w wsparcie dociera do co roku do ok. 120 mln osób.Joanna Różycka-Thiriet

Zapraszamy na spotkanie na temat wkładu Europy w światowy pokój - 11 stycznia (środa), w godzinach 17.00-18.30, w siedzibie Fundacji (Al. Ujazdowskie 37/5). Naszymi gośćmi będą Hanna Machińska, dyrektor Biura Rady Europy w Polsce, i Rafał Dymek, dyrektor Fundacji Schumana. Więcej o Seminariach europejskich
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...