O autorze
Piszemy o Europie, o wydarzeniach, zjawiskach, trendach i prognozach.

Fundacja Schumana jest organizacją pozarządową i ponadpartyjną, założoną w 1991 roku przez Tadeusza Mazowieckiego i Piotra Nowina-Konopkę.

@Schuman_pl

www. facebook/integracja.europejska

www.schuman.pl

11 lat Polski w Unii. Czy wiemy co dalej?

11 lat temu powiedzieliśmy Unii Europejskiej: "Dzień dobry!"
11 lat temu powiedzieliśmy Unii Europejskiej: "Dzień dobry!" Archiwum Fundacji Schumana. Proj.M.Wicha
Jedenaście lat temu, 1 maja 2004 roku Polska dołączyła do Unii Europejskiej. Ta rocznica to dobra okazja, by wypunktować kluczowe wyzwania stojące przed nami we wspólnej Europie. Czy mamy pomysł na jutro?

Każdy z naszych punktów jest lekcją do odrobienia przez polskich i europejskich przywódców – mówi Anna Radwan, Prezes Fundacji Schumana. Trudna sytuacja międzynarodowa nakłada bardziej niż dotychczas potrzebę określenia wyzwań i planu zmierzenia się z nimi. Jest to praca domowa także dla wszystkich kandydatów w zbliżających się wyborach prezydenckich oraz parlamentarnych, które odbędą się w Polsce.

Najważniejsze wyzwania przed Unią Europejską według Fundacji Schumana:

1. Wzrost znaczenia środowisk politycznych kontestujących demokrację, ideę społeczeństwa obywatelskiego, a także fundamenty, na których zbudowana jest Unia Europejska.

2. Wysokie bezrobocie, w szczególności wśród młodzieży.

3. Zwiększająca się liczba nielegalnych imigrantów spoza Unii Europejskiej, w szczególności z regionów objętych konfliktami zbrojnymi.

4. Wzrastające zagrożenie ze strony bojowników ‘Państwa Islamskiego’ lub innych fanatycznych formacji, podejmujących akcje terrorystyczne.

5. Imperializm rosyjski, destabilizacja sytuacji na Ukrainie i potencjalnie w innych krajach Europy Wschodniej.

6. Migracje zarobkowe wewnątrz Unii Europejskiej, powodujące napięcie w regionach, ubytki wykwalifikowanych pracowników w miejscach, z których ludzie wyjeżdżają.

7. Konieczność zacieśnienia współpracy w zakresie polityki zagranicznej oraz polityki obronnej, jeśli Unia Europejska chce mieć istotny wpływ na wydarzenia globalne.

8. Zapewnienie relatywnie niedrogiej oraz czystej energii konsumentom i przedsiębiorcom, a także względnej samowystarczalności energetycznej Unii Europejskiej, z możliwością swobodnej redystrybucji energii wewnątrz całej UE.

9. Spadek zaufania obywateli państw Unii Europejskiej do UE jako całości, a także do ich władz państwowych.

10. Niż demograficzny i starzenie się społeczeństw w niektórych regionach Europy.

11. Skuteczność i sensowność negocjacji wielkiej umowy handlowej między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi (TTIP).

Ta lista pewnie może być dłuższa. Jesteśmy ciekawi Waszego zdania!

- - -

Trwa ładowanie komentarzy...