O autorze
Piszemy o Europie, o wydarzeniach, zjawiskach, trendach i prognozach.

Fundacja Schumana jest organizacją pozarządową i ponadpartyjną, założoną w 1991 roku przez Tadeusza Mazowieckiego i Piotra Nowina-Konopkę.

@Schuman_pl

www. facebook/integracja.europejska

www.schuman.pl

Parada Schumana pod lupą

Fundacja Schumana
Najbardziej hucznie w Europie obchodzimy Dzień Europy. Parada Schumana to miejsce, gdzie o historii, polityce i przyszłości można porozmawiać na ulicy z ludźmi, z którymi na co dzień nie zawsze mamy okazję się spotkać. Przyglądają nam się zwolennicy i krytycy. Badają socjologowie i antropolodzy.

„Paradę możemy także traktować jako pewną odmianę w codzienności, spotkanie i wydarzenie, które nie zdarza się co tydzień. Wiadomo, że nie posiada żadnego aspektu religijnego, który z czasem święta jest silnie związany i kojarzony, jednak również, tak jak czas świąteczny daje poczucie życia grupowego – wspólnoty ”

– wskazuje Hanna Sawicka w pracy „Parada Schumana - opis etnograficzny” (praca magisterska pod kierunkiem Prof.dr hab. Zofii Sokolewicz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW).

Autorka powołuje się m.in. na Erica Rothenbuhlera, amerykańskiego antropologa kultury, który wskazywał, że „zwykłe życie społeczności wyznaczane jest przez rozmaite uroczystości społeczeństwa obywatelskiego: parady, święta, rocznice, zjazdy”.

Jak wynika z jego badań, większość takich uroczystości powstaje w określonych okolicznościach historycznych. Dla wykształcenia się fenomenu Parady takim momentem były przede wszystkim lata poprzedzające wejście Polski do Unii Europejskiej, w tym czas referendum w czerwcu 2003 roku.

Dzisiaj tego rodzaju wydarzeń w przestrzeni miejskiej organizuje się coraz więcej, mamy festiwale, pikniki, maratony, parady, Dzień ziemi, międzykulturowe street party, przykładów można wymienić wiele. I jak wszystko, co dzieje się w strefie publicznej, takie wydarzenia zawsze będą spotykały się z bardziej lub mniej przychylną opinią.


Jak pisze Hanna Sawicka: „Tu mamy pochód ludzi, którzy barwnie i bez postawy roszczeniowej sygnalizują jakieś zagadnienie, zmuszają innych do pewnego zastanowienia, umożliwiają zbieranie informacji i podejmowanie tym samym własnych decyzji. Może dziać się to w sposób postrzegany jako kiczowaty i mało spontaniczny. Jednak najważniejsze jest, że w ogóle istnieje w jakiejkolwiek formie. Ponieważ Parada tak mocno odbiega od znanych nam innych demonstracji, może dlatego tak trudno ją jednoznacznie zaklasyfikować”.

Staramy się, aby tego dnia najbardziej widoczni byli ci, którzy poprzez swoja pracę i inicjatywy rozwijają idee europejskiej integracji - nauczyciele, wolontariusze, działacze organizacji pozarządowych, urzędnicy.

Każdego roku Parada Schumana to okazja do podejmowania istotnych, często też trudnych tematów: Ukraina, euro, szanse dla młodych na rynku pracy, niepełnosprawność . W tym roku będzie to współpraca rozwojowa.

- - -
Parada Schumana, sobota 9 maja. Start 12.00 Krakowskie Przedmieście.

Po Paradzie zapraszamy do Miasteczka Schumana, które w tym roku poświęcone jest tematyce Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju
Trwa ładowanie komentarzy...